Chính sách thuế, phí và lệ phí có hiệu lực từ tháng 5/2021, kế toán doanh nghiệp cần cập nhật ngay

Các chính sách về thuế, phí và  lệ phí có hiệu lực từ tháng 5/2021, các cá nhân hoặc doanh nghiệp cần lưu ý để tránh khỏi những sai sót trong quá trình thực hiện:

1. Bãi bỏ việc thu lệ phí gia hạn hộ chiếu từ 22/5/2021

Theo quy định tại Thông tư 25/2021 quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam sẽ không còn áp dụng theo quy định về mức thu lệ phí gia hạn hộ chiếu như hiện hành (hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ 100.000 đồng/lân).

2. Điểm mới trong giao dịch thuế điện tử từ ngày 3/5/2021

Ngày 18/3/2021, Bộ Tài chính ban hành thông tư 19/2021/TT-BTC hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế (có hiệu lực ngày 3/5/2021) với một số điểm mới được Tổng cục thuế giới thiệu tại công văn 1194/TCT-KK, đơn cử về chứng từ điện tử tại điều 6 thông tư 19:

 • Bổ sung quy định hồ sơ thuế điện tử bao gồm:
  • Xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế
  • Tra soát thông tin nộp thuế, thủ tục bù trừ tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp, giảm thuế
   + Miễn tiền chậm nộp, không tính tiền chậm nộp
   + Khoanh tiền thuế nợ
   + Xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt
   + Gia hạn nộp thuế
   + Nộp dần tiền thuế nợ
 • Sửa đổi và bổ sung quy định chứng từ nộp ngân sách nhà nước điện tử: Trường hợp nếu nộp thuế qua hình thức nộp thuế điện tử của ngân hàng hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán thì chứng từ nộp ngân sách nhà nước là chứng từ giao dịch của ngân hàng hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán phải đảm bảo đủ các thông tin trên mẫu chứng từ nộp ngân sách nhà nước
  chính sách về thuế, phí và lệ phí

4. Quy định mới về cơ cấu tổ chức của Tổng cục thuế từ ngày 20/05/2021

Thủ tướng ban hành quyết định 15/2021/QĐ-TTg sửa đổi khoản 1 điều 3 quyết định 41/2018/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục thuế thuộc Bộ tài chính

Theo đó, cơ quan Tổng cục Thuế ở Trung ương bao gồm:

(1) Vụ Chính sách;
(2) Vụ Pháp chế;
(3) Vụ Dự toán thu thuế;
(4) Vụ Tuyên truyền – Hỗ trợ người nộp thuế;
(5) Vụ Kê khai và Kế toán thuế;
(6) Vụ Quản lý nợ và Cưỡng chế nợ thuế;
(7) Vụ Thanh tra – Kiểm tra thuế;
(8) Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp lớn;
(9) Vụ Quản lý thuế Doanh nghiệp nhỏ và vừa và Hộ kinh doanh, cá nhân;
(10) Vụ Hợp tác Quốc tế;
(11) Cục Kiểm tra nội bộ; Giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng;
(Hiện nay, theo Quyết định 41/2018/QĐ-TTg là Vụ Kiểm tra nội bộ).
(12) Vụ Tổ chức cán bộ;
(13) Vụ Tài vụ – Quản trị;
(14) Văn phòng;
(15) Cục Công nghệ Thông tin;
(16) Trường Nghiệp vụ Thuế;
(17) Tạp chí thuế.

Quyết định 15/2021/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 20/05/2021

Trên đây là các chính sách về thuế, phí và lệ phí có hiệu lực áp dụng trong tháng 5/2021, doanh nghiệp cần lưu ý để hạn chế những thiếu sót do không cập nhật kịp thời các quy định mới.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact