Phần mềm quản lý tài sản, công cụ dụng cụ

Phần mềm quản lý tài sản, công cụ dụng cụ

Giá sản phẩm (Cơ bản): Xin liên hệ với chúng tôi

Xin liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí và cài đặt bản demo cho quý khách.

Điện thoại liên hệ: 0904.515.408

- Quản lý quy trình quản lý tài sản (từ lập yêu cầu đến phê duyệt và thực hiện thay đổi tài sản)

- Quản lý thông tin về tài sản (cho phép khai báo thêm các thông tin đặc thù của đơn vị)

- Quản lý lịch sử thay đổi­tài sản, công cụ dụng cụ

- Quản lý Quá trình sửa chữa bảo dưỡng tài sản

- Kiểm kê tài sản, công cụ dụng cụ

- In thẻ tài sản

- Tính khấu hao và phân bổ khấu hao tài sản cố định

- Các báo cáo tài sảnMàn hình thông tin tài sane