Phần mềm kế toán, kho, bán hàng dùng cho nhà hàng

Phần mềm kế toán, kho, bán hàng dùng cho nhà hàng

Giá sản phẩm (Cơ bản): Xin liên hệ với chúng tôi

Lấy mã mới

iGreensRes là hệ thống quản lý nhà hàng chuyên nghiệp có thể áp dụng cho (Nhà hàng, cafe, bar,massage) nằm trong hệ thống phần mềm quản lý toàn diện doanh nghiệp Greensoft ERP, hệ thống phần mềm quản lý nhà hàng bao gồm các nghiệp vụ quản lý kế toán, tài chính, thuế, nhập xuất tồn kho, vật tư hàng hóa, tài sản cố định, công cụ dụng cụ và quản lý quan hệ khách hàng.­

  • Bán hàng nhà hàng
  • Lập định mức nguyên vật liệu cho từng món ăn
  • Tự động trừ kho nguyên vật liệu
  • Tự động hạch toán sổ sách kế toán
  • ....