Phần mềm quản lý điều hành tàu, xe du lịch

Phần mềm quản lý điều hành tàu, xe du lịch

Giá sản phẩm (Cơ bản): Xin liên hệ với chúng tôi

Xin liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí và cài đặt bản demo cho quý khách.

Điện thoại liên hệ: 0904.515.408

Phần mềm Booking gồm những chức năng cơ bản­sau

- Lập booking của khách hàng đặt booking (Tàu hạ long 3 ngày, 2 đêm, Khách sạn Horizon,...)

- Các dịch vụ kèm theo (Dịch vụ xe đưa đón, dịch vụ thăm quan, rối nước, bia, bánh gato,...

- Xếp dịch vụ chính, dịch vụ phụ

- Điều hành nhân viên (Nhân viên phục vụ,­hướng dẫn viên,...)

- Gửi mail phân công công việc và đặt phòng do khách hàng đặt dịch vụ

- Thanh toán booking (các lần khách hàng thanh toán)

- Quản lý comment của khách về các dịch vụ booking (đánh giá đội ngũ nhân viên, đánh giá chất lượng phòng,...)

- Quản lý và xử lý comment nội bộ (các yêu cầu bổ sung, thay đổi, sửa chữa các nội dung dịch vụ để các nhân viên­liên quan thực hiện)

- Quản lý kho và các dịch vụ ăn uống đi kèm (định mức nguyên vật liệu, số người ăn, món ăn,...) để bộ phận quản lý vật tư mua sắm các nguyên vật liệu cần thiết cho từng tàu, khách sạn.

- Bán hàng trên tàu

- Lập invoice booking hàng loạt hạch toán tài chính (nhân viên kế toán không cần hach toán tay)

- Các báo cáo liên quan (Báo cáo tình trạng đặt phòng, khách, báo cáo chất lượng dich vụ, báo cáo doanh thu,...)

- Các báo cáo tài chính, công nơ,... (Hệ thống kế toán)

- Các báo cáo kho (nhập xuất tồn kho)

- Các báo cáo về tài sản cố định, công cụ dụng cụ

­