Phần mềm quản lý sản xuất

Phần mềm quản lý sản xuất

Giá sản phẩm (Cơ bản): Xin liên hệ với chúng tôi

Xin liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí và cài đặt bản demo cho quý khách.

Điện thoại liên hệ: 0904.515.408

(Khai báo quy trình sản xuất)

(Lệnh sản xuất)

  • Khai báo quy trình sản xuất sản phẩm (quy trình công nghệ) mỗi sản phẩm có một quy trình khác nhau
  • Lập lệnh sản xuất, in lệnh sản xuất
  • Tính nhu cầu nguyên vật liệu, nhân công
  • Quản lý nhập xuất tồn kho
  • ....

­