Phần mềm bán hàng nhà hàng

Phần mềm bán hàng nhà hàng

Giá sản phẩm (Cơ bản): Xin liên hệ với chúng tôi

Lấy mã mới

Phần mềm bán hàng nhà hàng theo 2 dạng màn hình cho phép người dùng lựa chọn

- Bán hàng cảm ứng (dùng màn hình cảm ứng để khách hàng lựa chọn)

- Bán hàng thông thường theo bàn ăn

- Lập định mức món ăn

- Tự xuất nguyên vật liệu theo định mức của từng món ăn (VD: Bát phở: bao nhiêu gram thịt bò, bao nhiêu hành, bao nhiêu muối,...)

- Lập các báo cáo bán hàng

­